Welkom bij stichting Ebenist

Stichting Ebenist organiseert jaarlijks een symposium op het gebied van hout- en meubelrestauratie. Sinds 1992 wordt er ieder jaar alternerend een nationaal (Nederlandstalig) of internationaal (Engelstalig) symposium gehouden. Naderhand worden de lezingen gebundeld en uitgegeven.

Symposium

Het symposium ontvangt gemiddeld tussen de 150 en 200 deelnemers. Het nationale symposium duurt een dag, het internationale beslaat twee dagen waarbij naast de lezingen meestal een of meerdere excursies worden georganiseerd.

Ons bestuur bestaat uit een kerngroep van zes à zeven meubelrestauratoren. Diverse musea en instellingen hebben het belang van het symposium ingezien en ondersteund. Het Rijksmuseum Amsterdam, het Amsterdam Museum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben het symposium diverse keren ondersteund. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum hebben ons in het verleden onderdak geboden. Andere instellingen, zoals de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, het Gelders Oudheidkundig Contact en veilinghuizen zoals Christie’s en Sotheby’s leverden in het verleden belangrijke bijdragen. Mede dankzij hen kan Stichting Ebenist deze symposia organiseren.

Wij hopen u op het volgende symposium te mogen verwelkomen!

Doel van de stichting

Het doel van Stichting Ebenist is verdieping en verbreding van vakkennis en het leggen van contacten binnen de beroepsgroep van meubelrestauratoren en aanverwante disciplines. De Stichting beoogt de communicatie en discussie binnen de beroepsgroep te bevorderen.

Daarnaast hopen we als platform te fungeren voor contacten met externe experts, leveranciers en onderzoekers. Dit komt ten goede aan het niveau van de restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan het culturele erfgoed.

bestuur

Machteld Jacques
Welmoed Kreb
Helbertijn Krudop
Renzo Meurs
Thomas Michgelsen
Tirza Mol
Boudewien Westra

 

Doel van de stichting

Het doel van Stichting Ebenist is verdieping en verbreding van vakkennis en het leggen van contacten binnen de beroepsgroep van meubelrestauratoren en aanverwante disciplines. De Stichting beoogt de communicatie en discussie binnen de beroepsgroep te bevorderen.

Daarnaast hopen we als platform te fungeren voor contacten met externe experts, leveranciers en onderzoekers. Dit komt ten goede aan het niveau van de restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan het culturele erfgoed.

Welkom bij stichting Ebenist